Dien Hörn is Nico Beukema:


Dien Hörn is Gronings voor jouw hoekje, maar is ook te begrijpen als jouw wijk of jouw buurt. Met de naam Dien Hörn geef ik uitdrukking aan mijn visie dat persoonlijke groei en ontwikkeling begint in de eigen buurt. 
Zelfvertrouwen en ondersteuning in de vertrouwde omgeving zijn de eerste vereisten om succesvol te gaan werken en om aangenaam te leven. 

Daarnaast heb ik met de naam Dien Hörn gekozen voor het Gronings als taal vanwege mijn verbondenheid met de aard en werkwijze van mensen uit deze streek. Ik ben er zelf geboren, getogen en gevormd. 
Mijn interesse in de specifieke werkgelegenheidsproblematiek van Oost-Groningen heeft mij tot dit werk gebracht en is daarin mijn voorbeeld. De aardbevingsproblematiek van de afgelopen decennia versterkt deze band alleen maar. 
Missie:

Ik zie graag iedereen actief deelnemen aan de samenleving. Bij voorkeur in de vorm van werk of ondernemerschap, maar ook in activiteiten die de leefbaarheid van de eigen leefomgeving ten goede komen. De eigen wijk of buurt of het eigen dorp is het startpunt van die actieve deelname. 
Ik help gemeenten, corporaties, sociale ondernemingen en andere partijen werk en ondernemerschap in de wijk zichtbaar en toegankelijk te maken voor iedereen die wil groeien en ontwikkelen. Daarnaast heb ik veel ervaring opgedaan met wijkeconomie en met het ondersteunen van de leefbaarheid en het woonplezier in wijken en dorpen. Recent heeft dit een heel specifieke vertaling gekregen in het leiden van de versterkingsoperatie in meerdere dorpen in het aardbevingsgebied in Groningen. In dit werk spelen participatie, gebiedsontwikkeling een centrale rol binnen een politiek bestuurlijke omgeving van ongekende omvang.Inzetbaarheid en profiel: 

Nico Beukema is inzetbaar voor de volgende werkzaamheden: 
- Project- of programmamanager. 
- Kwartiermaker. 
- Adviseur en onderzoeker. 

Ik ben een praktische organisator van veranderingen. In de dagelijkse realiteit van belangen breng ik structuur. Ik kan algemene beleidslijnen omzetten naar de uitvoeringspraktijk. Daarnaast kan ik goed orde op zaken stellen in vastgelopen processen. De participatie van bewoners is in mijn werk een groot goed. Zonder bewoners geen leefbaarheid, werk of economie. Kerncompetenties zijn: betrokken, analytisch, brengt structuur, betrouwbaar, transparant en een goede schrijver.