Nico Beukema (Winschoten, 1969) is socioloog. Hij is opgegroeid in Oost-Groningen. De sociaal-economische achterstanden in dit gebied vormen zijn motivatie om zich te verdiepen in de werking van de arbeidsmarkt in het algemeen en de combinatie van werk en leefbaarheid op wijk- en dorpsniveau in het bijzonder. Nico Beukema woont in Deventer.

Werkverleden (vóór de start van Dien Hörn in 2012)

(Bekijk ook mijn profiel op LinkedIn)

2009 - 2012
EN de Buurt v.o.f.
Mede-eigenaar, project- en programmamanager, kwartiermaker, adviseur en onderzoeker.
Mijn werkveld binnen EN de Buurt was hetzelfde als dat binnen Dien Hörn nu.

2007 - 2009
Buurtbeheerbedrijf Cambio in Deventer
Projectontwikkelaar en projectleider.

1999 - 2007
Provincie Overijssel
Programmamanager Gebiedsgericht Werken voor Salland en Stedendriehoek (2004 - 2007).
Programmaleider en daarvoor beleidscoördinator Grotestedenbeleid en Netwerksteden Overijssel (1999 - 2003).

1996 - 1999
BDO Consultants, Groningen
Adviseur Bestuur en Management.

1996
Algemene Vakcentrale (AVC), Den Haag
Beleidsmedewerker Sociale Zekerheid.

1993 - 1996
Rijksuniversiteit Groningen
Wetenschappelijk medewerker bij het Centrum voor Arbeidsmarktbeleid (CAb) (1995 - 1996).
Medewerker aan onderzoeksproject naar de haalbaarheid van een European Confidence Pact for Jobs in opdracht van de Europese Unie als rechterhand van dr. W. Salverda. (1993 - 1994).


Opleidingen


2015 - Leergang Trends in Arbeidsverhoudingen (CAOP)
2013 - Masterclass Civic Economy (Platform31)
2013 - Leergang Buurtcentrum als WMO-onderneming (Bouwstenen voor sociaal)
2002 - Investeren in Kwaliteit (Publiek Domein)
1988-1993 - Sociologie en Beleidswetenschappen (Rijksuniversiteit Groningen)
1981-1987 - VWO-B (RSG Winkler Prins, Veendam)

Maatschappelijke activiteiten

 
Heden:
  • lid en initiator van BuurtBeheerNetwerk

Verleden:
  • lid van de Raad van Advies van de Stichting IJssellandschap
  • lid van de gemeenteraad van de gemeente Bellingwedde
  • lid van de Plaatselijke Groep voor het LEADER-programma in Salland
  • bestuursfuncties in lokale afdelingen van een politieke partij
  • bestuurslid Stichting Deventer radio en televisie
  • oprichter en secretaris van het Jongerenparlement Oldambt